Hírek

FELHÍVÁS BURSA-2015


Időpont: 2014.10.10.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat /"A" és "B" típusa/

felsőoktatási hallgatók számára

a 2014/2015. tanév második és a 2015/2016. tanév első félévére vonatkozóan kiírásra került.

A szükséges információ letölthető Olaszfalu honlapjáról

Önkormányzat/ Nyomtatványok menüből.Hirdetmény


Időpont: 2014.09.12.

HIRDETMÉNY

a Választási Bizottságnál nyilvántartásba vett jelöltekről.

A NEVEK A SZAVAZÓLAPON SORSOLÁSSAL MEGÁLLAPÍTOTT SORRENDBEN megtalálhatóak a www.olaszfalu/önkormányzat/hirdetmények menüpont alatt.

 VÁLASZTÁS


Időpont: 2014.10.12.

Helyi Választási Iroda

 

Bakonybéli Közös Önkormányzati Hivatal Olaszfalui Kirendeltsége

 

* 8414 Olaszfalu  Váci M. u. 17. ( 88/777-923  30/699-2582  e-mail:

olaszfalu.korhivatal@ktvzirc.hu

______________________________________________________

HIRDETMÉNY

 

Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2014. augusztus 15-én a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételéről. Az értesítőt a választópolgár értesítési címére, ennek hiányában lakcímére 2014. augusztus 25-ig kell megküldeni.

 

Olaszfaluban az önkormányzati képviselők választása kislistán történik, az önkormányzati képviselők száma:

6 fő

(A 2010. évi L. törvény 4. § c. pont alapján 5000 lakosig 6 fő)

 

Olaszfalu településen az érvényes jelöléshez szükséges ajánlások száma (887 fő választópolgárszám alapján):

  • Polgármester jelöléshez          (3 %)                           27 db
  • Önkormányzati képviselőjelöléshez  (1 %)                 9 db

 

Jelöltet ajánlani ajánló íven lehet. Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat. Az ajánlóívet a Helyi Választási Iroda
legkorábban 2014. augusztus 25-én
adja át az igénylő
 részére.

A helyi Választási Bizottság a jogszabályi feltételeknek megfelelő jelöltet nyilvántartásba veszi, ha

  • A jelöltet az előzőekben közölt számú választópolgár érvényesen ajánlott.
  • A jelölt a BEJELENTŐ LAP kitöltésével és benyújtásával kérte a nyilvántartásba vételét.

POLGÁRMESTER JELÖLTET, EGYÉNI LISTÁS KÉPVISELŐ JELÖLTET A VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGNÁL BEJELENTENI LEGKÉSŐBB

2014. szeptember 8-án 16.00 óráig lehet.

 

A nyilvántartásba vett jelölt, illetőleg a jelöltet állító jelölő szervezet a választási szervekbe tagot bízhat meg, ennek bejelentési határideje:

2014. szeptember 26.  16.00 óra.

 

A választásokkal kapcsolatos információ, nyomtatvány www.valasztas.hu oldalon található, illetve a Helyi Választási Irodában kérhető (Olaszfalu települést érintően az Olaszfalui Kirendeltségen)

 

Olaszfalu, 2014. augusztus 18.

 

 

                                                                                                      Kerper Erika s.k.

                                                                                                        HVI vezető               FELHÍVÁS


Időpont: 2014.07.01.

Tisztelt Lakosság!

A "VKSZ" Veszprémi Közüzemű Szolgáltató Zrt. Kéményseprési Üzeme tájékoztatja az érintett települések lakosságát, hogy a zirci kirendeltsége 2014. július 1. napjával megszűnt.

Kéménysepréssel kapcsolatos ügyintézéssel kérjük forduljon a Veszprém, Haszkovó u. 11/A. szám alatt lévő ügyfélszolgáltati irodához.

Telefon: 06/80/949-849

email: ugyfelszolgalat@vkszrt.hu

 Olaszfalu Sport Klub Sportfejlesztési programja


Időpont: 2014.01.01.

Sportfejlesztési programOlaszfalui Sport Klub


Időpont: 2014.01.15.

HatározatOlaszfalui Sport Klub Sport fejlesztési programja 2013/2014


Időpont: 2014.01.15.
Helyszín: Olaszfalu

Olaszfalui Sport Klub Sportfejlesztési programja 2013/2014

Olaszfalui Sport Klub Sportfejlesztési koncepcióját 2013-2014 évben a sportöltöző  egy részének felújítására, tárgyi eszköz beszerzésre, futballpálya és környéke állapotának javítására fókuszálja.

Az öltözők nagyobbítása és megfelelő bírói öltöző kialakítása a célunk. Sajnos az elmúlt években öltözőink állapota megromlott ezért szükséges a felsorolt munkák elvégzése, illetve burkolatok és nyílászárók cseréje.

A tárgyi eszközök folyamatos pótlása is szükségszerűvé vált.  A kapuháló elöregedett, a labdafogó háló már több helyen kiszakadt, jövőre már nem használható. Cserepadunk kicsi, nem felel meg a Labdarúgó Szövetség előírásának.

A futballpálya egyesületünk használatában  van, annak fenntartása és minőségének javítása a mi feladatunk. Fűnyíráshoz egy olcsóbb árkategóriájú fűnyíró vásárlását tervezzük. Az idei hosszan tartó téli időjárás miatt a korai edzőmérkőzések  a pálya állapotát nagy mértékben lerontották, így annak talajművelése, hengerelése,  műtrágyázása, a gyep megerősödése miatt elengedhetetlen.

A hét évvel ezelőtti felújítás óta az évelő gyomok is elszaporodtak, így ezek irtása szükséges, mivel már egy-egy foltban  a fűféléket teljesen elnyomják. Ezek a létfontosságú fejlesztések biztosítják és megalapozzák a Sport Egyesület további fennmaradását. A futballpálya megfelelő minőségének biztosítása láthatóan  vonzza  a gyerekeket, fiatalokat és más szabadidős sportbarátokat. Kis közösség vagyunk, de szeretnénk továbbra is űzni  az amatőr sportokat. De megfelelő felújítással versenysportok lebonyolítására is alkalmas lesz. Ezt a pályát használja tanórán az általános iskola is.

Labdarúgó utánpótlás biztosítása a célunk. A megyei IV. osztályból szeretnénk feljebb jutni és tartalék-csapat indítása a célunk. Néhány fiatal focistánk szerepel a szomszédos falvak ifjúsági csapatában.

Sajnos az önkormányzattól anyagi támogatásra nem számíthatunk, így saját erőnk és anyagi lehetőségünk korlátozott.

Ezek a pályázatok létfontosságúak számunkra, ezek nélkül fejlődésünk ill. fennmaradásunk kérdőjeleződik meg.

Bízva támogató segítségükben kérem a program elfogadását, pályázatunk támogatását.

 

 

Szakszövetségi stratégiához való illeszkedés:

A magyar labdarúgás legfontosabb célkitűzése, hogy a labdarúgás ismét a tömegek mindennapi sportja legyen. A tömegek mozgósítása, a gyerekek, lányok és asszonyok bevonása a futball vérkeringésébe éppúgy alapvető fontosságú, mint az iskolai és amatőr labdarúgás erősítése, az igazolt labdarúgók számának jelentős emelése.

A magyar labdarúgás sikeressége érdekében mindenképpen szükséges az utánpótlás-nevelés szélesítése és fejlesztése, a nemzet sportjának átformálása a legifjabb korosztálytól a szenior csapatokig. Ez csak jelentős tömegbázis kiépítésével, a gyerekek érdeklődésének felkeltésével, állandó rendezvények, tornák szervezésével és a bajnokságok színvonalának emelésével lehetséges.

A sikeres magyar futball elérésének legfontosabb elve, hogy csak rendszerben kezelve és szisztematikusan, lépésről lépésre haladva érhetjük el céljainkat. Ehhez jól szervezett edzői/nevelői munka, megfelelő utánpótlás-képzés és tehetségkutatás szükséges.

A célok eléréshez a megfelelő infrastruktúra biztosítása és fenntartása alapvető. Megfelelő és biztonságos stadionok, sportpályák és "grundok" nélkül aBURSA pályázat


Időpont: 2014.10.10.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat /"A" és "B" típusa/

felsőoktatási hallgatók számára

a 2014/2015. tanév második és a 2015/2016. tanév első félévére vonatkozóan kiírásra került.

A szükséges információ letölthető Olaszfalu honlapjáról

 Önkormányzat/ Nyomtatványok menüből.

 Szja 1 %


Időpont: 2014.02.11.

Tisztelt Adózó Állampolgár!

Önnek joga van érvényes SZJA-nak 1%-át alapítványi számlára utalni, ha él ezzel a lehetőséggel, kérjük, szíveskedjen kedvezményezettként megjelölni az alábbi alapítványok valamelyikét:

"OLASZFALUÉRT" KULTURÁLIS ALAPÍTVÁNY
18917121-1-19

"FÁKLYA" OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS ALAPÍTVÁNY
18917255-1-19

KÖVESKÚT KULTURÁLIS, HAGYOMÁNYÁPOLÓ ÉS TERMÉSZETVÉDŐ EGYESÜLET
19381693-1-19Köszönettel:

"Olaszfaluért" Kulturális Alapítvány Kuratóriuma és a

"Fáklya" Oktatási és Kulturális Alapítvány Kuratóriuma az olaszfalui Általános Iskola és Óvoda gyermekei nevében

Köveskút Kulturális, Hagyományápoló és Természetvédő Egyesület vezetősége