Hírek

Álláshirdetés


Időpont: 2014.04.18.

Bakonybéli Közös Önkormányzati Hivatal

                       

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Bakonybéli Közös Önkormányzati Hivatal

pénzügyi-gazdálkodási ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8427 Bakonybél, Pápai utca 7.

Veszprém megye, 8427 Bakonybél, Pápai utca 7.

Ellátandó feladatok:

pénzügyi és számviteli feladatok, statisztikai adatszolgáltatás, egyéb információ szolgáltatás

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Önkormányzatok (3) nemzetiségi önkormányzatok (2) és költségvetési szervei (2) költségvetésének, módosításainak, zárszámadás, pénzügyi beszámolók, mérlegjelentés, pénzforgalmi információs jelentések készítése, költségvetéssel, pénzügyi gazdálkodással kapcsolatos bizottsági, testületi feladatok ellátása, leltározás megszervezése, főkönyvi könyvelés, pénzügyi gazdálkodási szabályzatok elkészítése, aktualizálása, szakmai javaslat készítése vezetőknek, egyes pályázatok készítése

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) A jogállásra az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény" rendelkezései az irányadók rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§         Felsőfokú képesítés,

§         önkormányzati és önkormányzati költségvetési szervnél, egyéb államháztartási területen - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

§         Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         önéletrajz 2011. évi CXCIX. törvény 5. mellékletében előírt önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylést bizonyító feladószelvény másolata, iskolai végzettséget, szakképesítést, nyilvántartásba vételi regisztráció igazolása, nyilatkozat a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítésének vállalására, nyilatkozat 6 hónapos próbaidő vállalásról, nyilatkozat az elbírálásban résztvevők megismerhetik a jelölt pályázati anyagát

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. május 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kerper Erika nyújt, a 88/585-020 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Bakonybéli Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8427 Bakonybél, Pápai utca 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: -B/403/2014/B , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi-gazdálkodási ügyintéző.

§         Elektronikus úton Kerper Erika részére a jegyzo@bakonybel.hu E-mail címen keresztül

§         Személyesen: Kerper Erika, Veszprém megye, 8427 Bakonybél, Pápai utca 7. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Bíráló bizottság

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. május 6.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.bakonybel.hu - 2014. április 18.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bakonybel.hu, www. olaszfalu.hu honlapon szerezhet.

 Álláshirdetés


Időpont: 2014.04.18.

Bakonybéli Közös Önkormányzati Hivatal

                       

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Bakonybéli Közös Önkormányzati Hivatal

igazgatási ügyintéző

munkakör betöltésére (átszervezés miatt).

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8427 Bakonybél, Pápai utca 7.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet 22., 1. melléklet 10.

Ellátandó feladatok:

Hatósági ügyek intézése, ügyvitelei feladatok és pénzügyi feladatok

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Iktatás, iratkezelés, irattározás, vezetői aszisztencia. Egyes hatósági feladatok ellátása.  Házipénztár kezelés. Testületi ülések előkészítése, jegyzőkönyv készítése. Választással, népszámlálással kapcsolatos egyes feladatok.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§           Büntetlen előélet,

§           középiskolai végzettség és

közgazdasági szakképesítés; közgazdasági szakközépiskolai általános ügyintéző titkár (menedzserasszisztens) szakképesítés; középiskolai végzettség és az OKJ szerint: valamely középfokú (ügyintézői szintű) pénzügyi-számviteli, általános gazdasági és statisztikai ügyintéző, vállalkozási ügyintéző, igazgatási ügyintéző-ügykezelő, irodavezető, nyilvántartási és okmányügyintéző, jogi asszisztens, idegen nyelvi titkár, ügyvitelszervezői és rendszerszervezői, számítástechnikai szakképesítés vagy katonai kiképző, védelmi igazgatási szakelőadó, honvéd zászlós, honvéd tiszthelyettes szakképesítés.

és közgazdasági, műszaki, kereskedelmi, vendéglátó-ipari, élelmiszer-ipari szakképesítés; középiskolai végzettség és az OKJ szerint: műszaki szakcsoportba tartozó technikus, intézményi kommunikátor, idegenforgalmi menedzser, kereskedelmi technikus, pénzügyi ügyintéző szakmai vizsga; középiskolai végzettség és szakképző iskolában szerzett ipari, élelmiszer-ipari, kereskedelmi, vendéglátó-ipari szakképesítés.

§         Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         a 2011. évi CXCIX. törvény 5. mellékletében előírt önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy az igénylést bizonyító feladószelvény másolata, iskolai végzettséget, szakképesítést, nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalására, nyilatkozat 6 hónapos próbaidő vállalásáról, nyilatkozat az elbírálásban részvevők megismerhetik a jelölt pályázati anyagát

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2014. május 5. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. április 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kerper Erika jegyző (munkaidőben) nyújt, a 30 5009837 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Bakonybéli Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8427 Bakonybél, Pápai utca 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: pénzügyi-gazdálkodási ügyintéző.

és

§         Elektronikus úton Kerper Erika jegyző részére a jegyzo@bakonybel.hu E-mail címen keresztül

§         Személyesen: Polgár Lajosné, Veszprém megye, 8427 Bakonybél, Pápai utca 7. 

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: Bíráló bizottság

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. április 29.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         NAPLÓ (Veszprém megye) - 2014. április18.

§         www.bakonybel.hu – 2014. április18.

§         www.olaszfalu.hu - 2014. április18.Hirdetmény


Időpont: 2014.04.11.

1.melléklet Olaszfalu Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014. (IV.9.) számú Kt. határozatához

 

 ÓVODAI BEÍRATÁS

 

Olaszfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete értesíti azokat a szülőket, akiknek gyermeke a harmadik életévét 2014. augusztus 31-ig betölti, valamint a 2014/15. nevelési év során betölti a 3. életévét (az utóbbiak előjegyzésben kerülnek), hogy a fenntartásában működő Kuntich Etelka Napköziotthonos Óvodában:

 

  1. A 2014/2015. nevelési évre az óvodai beíratás időpontja:

2014. május 14-én és 15-én (szerda, csütörtök) 8.00 – 17.00 óra

  1. A beíratás helye:        Kuntich Etelka Napköziotthonos Óvoda

8414 Olaszfalu Váci köz 2.

  1. Az óvoda felvételi körzete: Olaszfalu község közigazgatási területe.
    (Betöltetlen óvodai férőhelyek erejéig a környező települések közigazgatási területe. )
  2. A beíratáshoz szükséges dokumentumok:

-          a gyermek nevére kiállított személyi azonosító,

-           a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány,

-          a szülő (törvényes képviselő) nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,

  1. Az óvoda az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátását is biztosítja.
  2. Az értesítést a felvételi eljárás eredményéről az óvodavezető 2014. május 30-ig írásban megküldi a szülőnek, illetve a törvényes képviselőnek.
  3. A szülő a döntés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat a Bakonybéli Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjéhez. A kérelmet írásban, az óvoda vezetőjénél kell benyújtani. A jegyző a második eljárás során a kérelmet elutasíthatja, a döntést megváltoztathatja, vagy megsemmisítheti, és a nevelési intézményt új döntés meghozatalára utasíthatja.
  4. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény 24. § (3) bekezdése alapján a gyermek abban az évben, amelyben az ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni!

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.Olaszfalu Sport Klub Sportfejlesztési programja


Időpont: 2014.01.01.

Sportfejlesztési programOlaszfalui Sport Klub


Időpont: 2014.01.15.

HatározatOlaszfalui Sport Klub Sport fejlesztési programja 2013/2014


Időpont: 2014.01.15.
Helyszín: Olaszfalu

Olaszfalui Sport Klub Sportfejlesztési programja 2013/2014

Olaszfalui Sport Klub Sportfejlesztési koncepcióját 2013-2014 évben a sportöltöző  egy részének felújítására, tárgyi eszköz beszerzésre, futballpálya és környéke állapotának javítására fókuszálja.

Az öltözők nagyobbítása és megfelelő bírói öltöző kialakítása a célunk. Sajnos az elmúlt években öltözőink állapota megromlott ezért szükséges a felsorolt munkák elvégzése, illetve burkolatok és nyílászárók cseréje.

A tárgyi eszközök folyamatos pótlása is szükségszerűvé vált.  A kapuháló elöregedett, a labdafogó háló már több helyen kiszakadt, jövőre már nem használható. Cserepadunk kicsi, nem felel meg a Labdarúgó Szövetség előírásának.

A futballpálya egyesületünk használatában  van, annak fenntartása és minőségének javítása a mi feladatunk. Fűnyíráshoz egy olcsóbb árkategóriájú fűnyíró vásárlását tervezzük. Az idei hosszan tartó téli időjárás miatt a korai edzőmérkőzések  a pálya állapotát nagy mértékben lerontották, így annak talajművelése, hengerelése,  műtrágyázása, a gyep megerősödése miatt elengedhetetlen.

A hét évvel ezelőtti felújítás óta az évelő gyomok is elszaporodtak, így ezek irtása szükséges, mivel már egy-egy foltban  a fűféléket teljesen elnyomják. Ezek a létfontosságú fejlesztések biztosítják és megalapozzák a Sport Egyesület további fennmaradását. A futballpálya megfelelő minőségének biztosítása láthatóan  vonzza  a gyerekeket, fiatalokat és más szabadidős sportbarátokat. Kis közösség vagyunk, de szeretnénk továbbra is űzni  az amatőr sportokat. De megfelelő felújítással versenysportok lebonyolítására is alkalmas lesz. Ezt a pályát használja tanórán az általános iskola is.

Labdarúgó utánpótlás biztosítása a célunk. A megyei IV. osztályból szeretnénk feljebb jutni és tartalék-csapat indítása a célunk. Néhány fiatal focistánk szerepel a szomszédos falvak ifjúsági csapatában.

Sajnos az önkormányzattól anyagi támogatásra nem számíthatunk, így saját erőnk és anyagi lehetőségünk korlátozott.

Ezek a pályázatok létfontosságúak számunkra, ezek nélkül fejlődésünk ill. fennmaradásunk kérdőjeleződik meg.

Bízva támogató segítségükben kérem a program elfogadását, pályázatunk támogatását.

 

 

Szakszövetségi stratégiához való illeszkedés:

A magyar labdarúgás legfontosabb célkitűzése, hogy a labdarúgás ismét a tömegek mindennapi sportja legyen. A tömegek mozgósítása, a gyerekek, lányok és asszonyok bevonása a futball vérkeringésébe éppúgy alapvető fontosságú, mint az iskolai és amatőr labdarúgás erősítése, az igazolt labdarúgók számának jelentős emelése.

A magyar labdarúgás sikeressége érdekében mindenképpen szükséges az utánpótlás-nevelés szélesítése és fejlesztése, a nemzet sportjának átformálása a legifjabb korosztálytól a szenior csapatokig. Ez csak jelentős tömegbázis kiépítésével, a gyerekek érdeklődésének felkeltésével, állandó rendezvények, tornák szervezésével és a bajnokságok színvonalának emelésével lehetséges.

A sikeres magyar futball elérésének legfontosabb elve, hogy csak rendszerben kezelve és szisztematikusan, lépésről lépésre haladva érhetjük el céljainkat. Ehhez jól szervezett edzői/nevelői munka, megfelelő utánpótlás-képzés és tehetségkutatás szükséges.

A célok eléréshez a megfelelő infrastruktúra biztosítása és fenntartása alapvető. Megfelelő és biztonságos stadionok, sportpályák és "grundok" nélkül aSzja 1 %


Időpont: 2014.02.11.

Tisztelt Adózó Állampolgár!

Önnek joga van érvényes SZJA-nak 1%-át alapítványi számlára utalni, ha él ezzel a lehetőséggel, kérjük, szíveskedjen kedvezményezettként megjelölni az alábbi alapítványok valamelyikét:

"OLASZFALUÉRT" KULTURÁLIS ALAPÍTVÁNY
18917121-1-19

"FÁKLYA" OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS ALAPÍTVÁNY
18917255-1-19

KÖVESKÚT KULTURÁLIS, HAGYOMÁNYÁPOLÓ ÉS TERMÉSZETVÉDŐ EGYESÜLET
19381693-1-19Köszönettel:

"Olaszfaluért" Kulturális Alapítvány Kuratóriuma és a

"Fáklya" Oktatási és Kulturális Alapítvány Kuratóriuma az olaszfalui Általános Iskola és Óvoda gyermekei nevében

Köveskút Kulturális, Hagyományápoló és Természetvédő Egyesület vezetősége