Hírek

Diákmunka 2016


Időpont: 2016.07.01.
Helyszín: Olaszfalu

Olaszfalu Község Önkormányzata is részt vesz a „Nyári diákmunka” programban.

Diákmunkára 2016. július 1-től 2016. augusztus 31-ig van lehetőség max. 1 hónap időtartamra napi max 6 órás munkaidőben.

Bérezés: 1 hónapra bruttó: 83 250,- Ft.

A bevonandó diákok 2016.06.17-től személyesen nyilvántartásba kell hogy vetessék magukat foglalkoztatást megelőzően.(akik tavaly voltak azok is) Veszprém Megyei Kormányhivatal Zirci Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán Cím: 8420 Zirc, József A. u.2. sz. alatt.

 

                     - feltétel : betöltött 16. életév és a  program végéig nem tölti be a 25. életévét

                                          hallgató jogviszony (diákigazolvány)

                                          személyigazolvány, lakcímkártya, adó és TB kártya

Kérem, hogy aki részt szeretne venni a diákprogramban június 16-án 16 óráig jelezze a 88/777-927-es telefonszámon.

                                                                                                  Boriszné Hanich Edit 

                                                                                                                          polgármesterÁlláshirdetés


Időpont: 2016.04.27.

Bakonybéli Közös Önkormányzati Hivatal

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Bakonybéli Közös Önkormányzati Hivatal

igazgatási, pályázati ügyintéző

munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű közszolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8414 Olaszfalu, Váci M. utca 17.

 

Ellátandó feladatok:

Képviselő-testületi előterjesztések, jegyzőkönyvek készítése. Adás-vételi, haszonbérleti szerződések rögzítése, kifüggesztése. Pályázatokhoz tartozó feladatok ellátása. Rendezvények szervezése. Szociális adminisztrációs feladatainak ellátása. Lakossággal történő kapcsolattartás.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középfokú képesítés, középiskola/gimnázium,

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Költségvetési szervnél szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Közigazgatási alapvizsga

        Pályázatírási gyakorlat

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmának és személyes adatainak a pályázat elbírálásában részt vevők általi megismeréséhez hozzájárul

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja, hogy a pályázó büntetlen előéletű és nem áll aKttv.39. §.(1) bekezdés szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, továbbá nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, amely a közszolgálati jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

        Iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakvizsgát tanusító okiratok másolata

        Fényképes szakmai önéletrajz, a 45/2012.(III.20.) Korm.rendelet 1.sz.melléklete szerint

        Motivációs levél

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

 

A munkakör 2016. július 1. betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. május 15.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Bakonybéli Közös Önkormányzati Hivatal Olaszfalui Kirendeltsége címére történő megküldésével (8414 Olaszfalu, Váci M. utca. 17.). Személyesen: Csényi Ildikó aljegyző, Veszprém megye, 8414 Olaszfalu, Váci M. utca 17.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. május 31.Vállalkozások hirdetése


Időpont: 2016.04.22.

Tisztelt Vállalkozó!

 

Lehetőség van Olaszfalu Községi Önkormányzat hivatalos honlapján www.olaszfalu.hu vállalkozásának tevékenységét illetve elérhetőségét térítésmentesen közzétenni. Amennyiben élni kíván a lehetőséggel, kérjük a következő adatokat kitölteni és a polgármesteri hivatalban, Olaszfalu Váci utca 17. szám alatt leadni, vagy az olaszfalu.korhivatal@ktvzirc.hu e-mail címre átküldeni.

 

 

Olaszfalu, 2016.04.22                                                      

                                                                                             Községi Önkormányzat Olaszfalu

 

 

Vállalkozás/vállalkozó neve:…………………………………………………………….

 

Vállalkozás/vállalkozó címe:…………………………………………………………….

 

Vállalkozás/vállalkozó tevékenysége:……………………………………………………

 

Vállalkozás/vállalkozó elérhetősége:……………………………………………………..

 

Egyéb közlendő:………………………………………………………………………….Házhozmenő szelektív hulladékgyűjtés


Időpont: 2016.02.02.
Helyszín: Olaszfalu

Tisztelt olaszfalui Lakosok!


A Veszprémi Kommunális Zrt. tájékoztatja a lakosságot, hogy a házhoz menő hulladékgyűjtés 2016. február 1-től indult. Az ürítés minden hónap második hétfőjén történik.

Kérik, hogy a zsákokat reggel 6.00 óráig helyezzék ki a ház elé!

Bővebb tájékoztatás a VKSZ Zrt. honlapján ( http://www.vkszrt.hu/) található.